+91-80-23241093
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | ಕನ್ನಡ
ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ)
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
#೭ ಮತ್ತು ೮, ೧೪ ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಎಂಸಿ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೪೦, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ: +91-080-2354648
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91-80-23146680
ಇಮೇಲ್: sarvajnaschool@gmail.com
© ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ | ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪಿ: 080-2335 4648 / ಇ: sssce6@gmail.com / W: www.sarvajna.org
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀತಾ ಮೈಕ್ರೊಟೆಕ್